Schoolmaatschappelijk werk

De school, en dus ook uw kind, kan gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk.
Het kan zijn dat we vanuit school het advies geven school maatschappelijk werk om hulp te vragen. U kunt dit zelf als ouder ook kenbaar maken als u hiervoor in aanmerking wilt komen met uw kind.
U kunt het best hierover contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de intern begeleider van school.

Vanaf mei '23 start de pilot 'Gebiedsteam op school'. Dit houdt in dat een gebiedsteammedewerker regelmatig op school aanwezig is. 

Jacoba van der Kooij is om de week op dinsdagochtend aanwezig. Tussen 8.30-9.00 uur en tussen 12.00-12.30 uur zijn er vrije inloopmomenten waar u kunt aankloppen met vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien van uw kind.