Nieuwe ouders

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Dan mag het naar de basisschool! Een spannende maar ook leuke periode breekt aan!

Als u uw kind voor SWS Twaspan wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, dhr. Jos van der Meulen.

Dit kan door te mailen naar twaspan@elanowg.nl of door te bellen naar 058-2542083.
We maken dan een afspraak om kennis met elkaar te maken en ik vertel u een en ander over de school; hoe we zijn ontstaan, waar we voor staan en hoe we zijn georganiseerd. U krijgt een tasje mee met documentatie zodat u thuis nog eens rustig een aantal zaken na kunt lezen. Vervolgens geef ik u een rondleiding door de school. Het is leuk als u uw kind meeneemt!
In het tasje dat u meekrijgt zit een aanmeldformulier. Als u besluit uw kind bij ons op school te willen plaatsen, vult u het aanmeldformulier in en deze bezorgt u weer bij ons op school. In de bijlage ‘Procedure aanmelding’ die ook in het tasje zit, staat beschreven hoe de aanmelding uiteindelijk kan worden omgezet in een inschrijving.

Voor onze planning is het fijn als u uw kind uiterlijk 4 maanden voor de 4e verjaardag bij ons aameldt.

Als we het aanmeldformulier hebben ontvangen wordt door de directie en interne begeleiding bekeken of we, in het kader van Passend Onderwijs, uw kind de juiste manier van onderwijs kunnen geven. In verreweg de meeste gevallen is dat geen probleem en gaan we direct over tot inschrijving. U krijgt hiervan een kennisgeving thuisgestuurd.

Vervolgens verloopt het contact via de leerkracht van uw kind. U maakt afspraken, onder andere over momenten om proef te draaien.
En dan... als uw kind dan 4 jaar wordt...mag het naar school en start voor u en uw kind een nieuw avontuur waar we met heel veel plezier onderdeel van zijn.