Hoofdluis

Luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. De luizen verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels.
We proberen hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan.
Daarom hebben we een aantal ouders die na iedere vakantie op woensdagochtend de hoofden van de kinderen nakijken op hoofdluis.
Mochten er luizen worden gevonden dan neemt de leerkracht contact op met de betreffende ouder(s). Daarnaast krijgen alle ouders een bericht met de mededeling dat er luizen zijn geconstateerd; met de vraag om ook thuis extra te controleren.

Ontdekt u zelf luizen bij uw kind dan willen we dat natuurlijk ook graag weten. U kunt dat het best doorgeven aan de leerkracht van uw kind. De school kan dan de 'luizenpluis' ouders vragen om extra te komen controleren.

Op de website van GGD Fryslân kunt u meer informatie lezen.