Werkwijze

We werken op school vanuit de methodiek Groepsdynamisch Onderwijs (GDO).

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale en duurzame aanpak om een kind waardig en kwalitatief goed onderwijs te bieden. Daarnaast vormt GDO een gedegen kader om de huidige onderwijsontwikkelingen tot een succes te maken.

Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf. Dat wil zeggen dat een kind zich ontwikkelt in nauwe relatie met de groep waar het in zit. Het is dus erg belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het groepsdynamisch onderwijs.

Het GDO werkt vanuit drie invalshoeken:

  • Sociaal Sterke Groep > socialisering van groepen
  • Full Speed leren > verhoging motivatie en zelfsturing van leerlingen
  • Sterk Team > afstemming en samenwerking tussen leerkrachten

Sociaal sterke Groep werkt met groepsprocessen, waardoor kinderen  beter met elkaar omgaan. De school verbetert de omgang tussen kinderen o.a. door:

  • Effectieve conflicthantering
  • De sociokring
  • Het sociobord en spelverrijking
  • Afspraken over het naar binnen en buitengaan
  • De OK thermometer