GGD Fryslan

Uw kind en de Jeugdgezondheidszorg.
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. De GGD is hierin partner.
Uw kind krijgt op 5 jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek kan plaatsvinden door een arts, een doktersassistent of een verpleegkundige. 
Dit onderzoek is op school, en u krijgt hieraan voorafgaand als ouders / verzorgers een vragenlijst.

Ouders of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie kunt u vinden op de site van GGD Fryslan: www.ggdfryslan.nl/jgz